Parayar

120.00

പറയർ

 

ഒരണ കൃഷ്ണൻകുട്ടി

 

പറയരുടെ ഉൽഭവം ചരിത്രവും സമൂഹോകഘടനയും മുതൽ ചരിത്ര നൽവഴികളിലൂടെ പ്രയാസമുദായം നടത്തിയ നവോസ്ഥാന പോരാട്ടങ്ങൾ വേറെ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം.

Share link on social media or email or copy link with the 'link icon' at the end:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Parayar”

Your email address will not be published. Required fields are marked *