പപ്പിലിയോ ബുദ്ധ – ജയൻ ചെറിയാൻ

95.00

പപ്പിലിയോ ബുദ്ധ
ജയൻ ചെറിയാൻ

വ്യവസ്ഥാപിത ജാതിബോധത്തിനെതിരെ ആഘാതമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിയേറ്റുകളെ നടുക്കിയ പപ്പിലിയോ ബുദ്ധയുടെ തിരക്കഥ. പ്രക്ഷക മനസ്സുകളിൽ അഗ്നിസ്ഫുരണങ്ങൾ വിതറിയിട്ട അഭ്രകാവ്യത്തിന്റെ രേഖാചിത്രം

സിനിമാക്കാഴ്ചപ്പോലെ ഹൃദ്യം

പേജ് 98 വില രൂ95

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION

Description

Papilio Buddha

പപ്പിലിയോ ബുദ്ധ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പപ്പിലിയോ ബുദ്ധ – ജയൻ ചെറിയാൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *