പപ്പിലിയോ ബുദ്ധ

95.00

പപ്പിലിയോ ബുദ്ധ
ജയൻ ചെറിയാൻ

വ്യവസ്ഥാപിത ജാതിബോധത്തിനെതിരെ ആഘാതമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിയേറ്റുകളെ നടുക്കിയ പപ്പിലിയോ ബുദ്ധയുടെ തിരക്കഥ. പ്രക്ഷക മനസ്സുകളിൽ അഗ്നിസ്ഫുരണങ്ങൾ വിതറിയിട്ട അഭ്രകാവ്യത്തിന്റെ രേഖാചിത്രം

സിനിമാക്കാഴ്ചപ്പോലെ ഹൃദ്യം

പേജ് 98 വില രൂ95

✅ SHARE THIS ➷

Description

Papilio Buddha

പപ്പിലിയോ ബുദ്ധ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പപ്പിലിയോ ബുദ്ധ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *