Paniyar

90.00

പണിയർ

 

പ്രൊഫ പി സോമശേഖരൻ നായർ

കേരളത്തിലെ ഒരു ആദിവാസി വിഭാഗമാണ് പണിയർ. പണിയർ എന്ന പദത്തിന് പണിയുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പണിചെയ്യുന്നവർ എന്നാണ് അർഥം. സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും സാമൂഹിക സ്ഥിതി കൊണ്ടും എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി പണിചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന പണിയരെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ജീവിത രീതികളെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

പേജ് 132 വില രൂ90

Categories: ,
Share link on social media or email or copy link with the 'link icon' at the end:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Paniyar”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…