പനിക്കു മരുന്ന് പച്ചവെള്ളം – എ അയ്യപ്പൻ

85.00

പനിക്കു മരുന്ന് പച്ചവെള്ളം

 

എ അയ്യപ്പൻ

 

പനിക്കു മരുന്ന് പച്ചവെള്ളം, തൊടരുത് വ്രണിത ശരീരത്തെ, എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും നീ വരരുത്, വിരാമം, നെല്ലിക്ക, മുറിവ് വ്രണമാകുന്നത്, സക്കറിയയുടെ ചിരി, ഇര, കറുത്തകവിതകൾ, ഒരു തടവുകാരന്റെ ഡയറിയിൽനിന്ന് തുടങ്ങി 42 കവിതകളുടെ സമാഹാരം.

 

A Ayyappan / A Iyappan

 

പേജ് 82 വില രൂ85

✅ SHARE THIS ➷

Description

Panikku Marunnu Pachavellam

പനിക്കു മരുന്ന് പച്ചവെള്ളം – എ അയ്യപ്പൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പനിക്കു മരുന്ന് പച്ചവെള്ളം – എ അയ്യപ്പൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *