പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ വിപ്ലവം കവിതയിലും സാമൂഹിക രംഗത്തും

110.00

പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
വിപ്ലവം കവിതയിലും സാമൂഹിക രംഗത്തും

പൂയപ്പള്ളി തങ്കപ്പൻ

കവിതയിലും സാമൂഹിക രംഗത്തും വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ നടമാടിയിരുന്ന ജാതീയമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദിച്ച പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പന്റെ ഇതിഹാസതുല്യമായ ജീവചരിത്രം.

Pandith Karupan

പേജ് 114 വില രൂ110

✅ SHARE THIS ➷

Description

Pandit Karuppan – Viplavam Kavithayilum Samuhika Rangathum

പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ വിപ്ലവം കവിതയിലും സാമൂഹിക രംഗത്തും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ വിപ്ലവം കവിതയിലും സാമൂഹിക രംഗത്തും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *