പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്

പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്

 

ടി എച്ച് പി ചെന്താരശ്ശേരി

കേരള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യകാലത്തെ മുന്നണിപ്പടയാളികളിലൊരാളായിരുന്നു പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്. സാമൂഹ്യമായ വിലക്കുകളെയെല്ലാം ഭേദിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുകയും ദലിതരുടെ സാമൂഹ്യമായ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമരോത്സുകവും ത്യാഗോജ്വലവുമായ പ്രവർത്തന ജീവിത്തതെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

THP / T H P Chentharasseri / Chentharassery 

പേജ് 102 വില രൂ85

✅ SHARE THIS ➷

Description

Pampadi John Joseph – THP Chentharasseri

പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • Poykayil Appachchan പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ

  പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ

  60.00
  Add to cart
 • Vaikunda Swamiyum Samoohika Navothanavum വൈകുണ്ഠസ്വാമിയും സാമൂഹിക നവോത്ഥാനവും

  വൈകുണ്ഠസ്വാമിയും സാമൂഹിക നവോത്ഥാനവും

  140.00
  Add to cart
 • Poikayil Sreekumarguru പൊയ്കയിൽ ശ്രീകുമാരഗുരു നവോത്ഥാന ചരിത്രപാഠങ്ങൾ

  പൊയ്കയിൽ ശ്രീകുമാരഗുരു നവോത്ഥാന ചരിത്രപാഠങ്ങൾ

  80.00
  Add to cart
 • Prathyaksha Raksha Daivasabha - Athma Jnanathinte Vakkum Mozhiyum പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ - ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ വാക്കും മൊഴിയും

  പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ – ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ വാക്കും മൊഴിയും

  260.00
  Add to cart
 • Ayyankali, Adhasthitharude Padathalavan അയ്യങ്കാളി - അധഃസ്ഥിതരുടെ പടത്തലവൻ

  അയ്യങ്കാളി – അധഃസ്ഥിതരുടെ പടത്തലവൻ

  65.00
  Add to cart