പലസ്തീൻ സയണിസം ഹിന്ദുത്വം

125.00

പലസ്തീൻ സയണിസം ഹിന്ദുത്വം

 

കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ

 

 

സയണിസത്തിന്റെയും ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെയും പ്രത്യയശാസ്ത്ര ലക്ഷ്യങ്ങളും പലസ്തീൻ പ്രശ്‌നത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ വേരുകളും സയണിസത്തിന്റെ വംശീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രവും സന്ധിചെയ്യുന്ന ആപൽക്കരമായ ഇന്ത്യൻ നിലപാടുകളും വിശകലം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം.

 

പേജ് 130  വില രൂ125

✅ SHARE THIS ➷

Description

Palestine, Zionism, Hinduthwam

പലസ്തീൻ സയണിസം ഹിന്ദുത്വം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പലസ്തീൻ സയണിസം ഹിന്ദുത്വം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *