പാലക്കാടിന്റെ സാമൂഹിക ചരിത്രം

(2 customer reviews)

280.00

പാലക്കാടിന്റെ സാമൂഹിക ചരിത്രം

 

ഇ.കെ. ചാമി

 

പാലക്കാട് പ്രദേശത്തിന് കേരളത്തിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു വ്യത്യസ്തമായി തനതായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്.
ഇ.കെ. ചാമിയുടെ ഈ ഗ്രന്ഥം പാലക്കാടിന്റെ മാത്രമല്ല മലബാറിന്റെ തന്നെ എല്ലാവിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും ചരിത്രമാണ്.
പരിഷ്‌ക്കാരശ്രമങ്ങൾ, കല്പത്തി പ്രവേശം, മതപരിവർത്തനം, സാഹിത്യ പരിശ്രമം, ബുദ്ധമത പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങി ജനജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

1936 ൽ രചിച്ച ഈ ചരിത്രരേഖകൾ സാമൂഹ്യ ചരിത്ര ഗവേക്ഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെയേറെ ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണ്.

1920 കാലത്ത് ഇ കെ ചാമി എഴുതിയ ചരിത്രവസ്തുതകൾ പുതുതലമുറ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കാനുള്ളതാണ്. ബുദ്ധ സംസ്‌കാരം, അക്കാലത്തെ പ്രാദേശീയ ആചാരരീതകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ കൃതിയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അക്കാലത്തെ മലയാള ഭാഷാശൈലിയും പദപ്രയോഗങ്ങളും വാക്യഘടനയും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇ കെ ചാമിയുടെ ഈ കൃതി ഒരു മൈക്രോ ഹിസ്റ്ററിയാണ്, പ്രദേശിക ചരിത്രം എന്ന് മറ്റു രീതിയിൽ പറയാം. അത്തരം മൈക്രോ ഹിസ്റ്ററികൾക്ക് മാക്രോ ഹിസ്റ്ററിയേക്കാളും ആധികാരികതയുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ അപൂർവ ഗ്രന്ഥമായി ഏത് അർഥത്തിലും ഇതിനെ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്.

 

E.K Chami / E.K Chaami

പേജ് 272 വില രൂ 280

✅ SHARE THIS ➷

Description

Palakkadinte Samoohika Charithram – E K Chami

പാലക്കാടിന്റെ സാമൂഹിക ചരിത്രം

2 reviews for പാലക്കാടിന്റെ സാമൂഹിക ചരിത്രം

 1. v sajeev

  yet to read

 2. cherayi ramadas

  yet to read. I want to get a copy by VPP.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • Thiyyar തിയ്യർ

  തിയ്യർ

  80.00
  Add to cart
 • Buddha Swadheenam Keralathil ബൗദ്ധസ്വാധീനം കേരളത്തിൽ

  ബൗദ്ധസ്വാധീനം കേരളത്തിൽ

  90.00
  Add to cart
 • Ezhavar Hindukalalla ഈഴവർ ഹിന്ദുക്കളല്ല - സ്വതന്ത്രസമുദായം

  ഈഴവർ ഹിന്ദുക്കളല്ല – സ്വതന്ത്രസമുദായം

  240.00
  Add to cart
 • Sreenarayana Prasthanavum Thiruvithamkurile Ezhavarum ശ്രീനാരായണ പ്രസ്ഥാനവും തിരുവിതാംകൂറിലെ ഈഴവരും

  ശ്രീനാരായണ പ്രസ്ഥാനവും തിരുവിതാംകൂറിലെ ഈഴവരും

  100.00
  Add to cart