പി കെ റോസി

30.00

പി കെ റോസി

 

കുന്നുകുഴി എസ് മണി

 

 

മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ദുരന്തം ഏറ്റുവാങ്ങി സ്വന്തം അസ്തിത്വം തന്നെ ബലികഴിച്ചു ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു റോസിക്ക്. ആരുമറിയാത്ത ഒളിവുജീവിതമായിരുന്നു റോസിയുടെ ശിഷ്ടകാല ജീവിതം. മലയാള സിനിമയിലെ പ്രഥമനായികയായ റോസിയുടെ ലഘുജീവചരിത്രം

 

പേജ് 36 വില രൂ30

✅ SHARE THIS ➷

Description

P K Rosy

പി കെ റോസി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പി കെ റോസി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *