പി ജി – സാഹിത്യം, സംസ്‌ക്കാരം, ദർശനം

260.00

പി ജി – സാഹിത്യം, സംസ്‌ക്കാരം, ദർശനം
പി ഗോവിന്ദപിള്ളയുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

 

ധൈഷണികതയിൽ ജ്വലിച്ച ജീവിതം. തീക്ഷ്ണമായ ഇടപെടലുകൾ. ഒടുങ്ങാത്ത വിപ്ലവബോധം.

സമാഹരണം – ഡി ശ്രീധരൻ നായർ

ML / Malayalam / PG Govindapillai / Govinda Pilla

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

 

✅ SHARE THIS ➷

Description

P G – Sahithyam, Samskaram, Darsanam

പി ജി – സാഹിത്യം, സംസ്‌ക്കാരം, ദർശനം

പി ഗോവിന്ദപിള്ളയുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പി ജി – സാഹിത്യം, സംസ്‌ക്കാരം, ദർശനം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *