യോഗയുടെ പാത

210.00

യോഗയുടെ പാത
‘മനസ്സില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് യോഗ.  മനസ്സ് എന്ന പദം അഹന്തകളെ, ആഗ്രഹങ്ങളെ, പ്രതീക്ഷകളെ, ദർശനങ്ങളെ, മതങ്ങളെ എല്ലാറ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.  മനസ്സില്ലാതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അജ്ഞാതത്തിലാണ്.  അജ്ഞാതത്തിലെക്കുള്ള കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് യോഗ.  സ്വയം പരിവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമമാണ്.  യോഗ നിഷ്ഠയാണ്.’
ML / Malayalam / Bhagavan Rajaneesh / Indian Philosophy
✅ SHARE THIS ➷

Description

Osho – Yogayude Patha

യോഗയുടെ പാത

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “യോഗയുടെ പാത”

Your email address will not be published. Required fields are marked *