ഓഷോ – തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫലിതങ്ങൾ

280.00

ഓഷോ – തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫലിതങ്ങൾ

 

ഓഷോ താൻ കണ്ടറിഞ്ഞ സത്യങ്ങളെ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെയും നർമകഥകളിലൂടെയും അനുവാചകരിൽ എത്തിച്ചു. അവാസ്തവങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്ത നഗ്ന സത്യങ്ങളെ തൊലിയുരിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ആയുധമാക്കിയ അതീവ രസകരമായ നർമകഥകൾ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ബോധമണ്ഡത്തെ ഉണർത്തുന്നതും കൂടിയാണ്.

Osho / Rajaneesh / Bhagawan Rajanish

പേജ് 220 വില രൂ280

✅ SHARE THIS ➷

Description

Osho – Therenjedutha Phalithangal

ഓഷോ – തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫലിതങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഓഷോ – തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫലിതങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • Osho - Rathi Panam Adhikaram ഓഷോ - രതി, പണം, അധികാരം

  ഓഷോ – രതി, പണം, അധികാരം

  150.00
  Add to cart
 • Osho - Buddha Sishyanum Vesyayum ഓഷോ ബുദ്ധശിഷ്യനും വേശ്യയും

  ഓഷോ ബുദ്ധശിഷ്യനും വേശ്യയും

  150.00
  Add to cart