പാറപ്പുറത്തെ പ്രഹരം – ഓഷോ രജനീഷ്‌

230.00

പാറപ്പുറത്തെ പ്രഹരം
എഴുപതുകളുടെ മധ്യത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് സെക്ഷനുകളിലും മറ്റും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത സാധകരുമായി ഓഷോ നടത്തുന്ന സംഭാഷണങ്ങളും മറ്റു പ്രവൃത്തികളും ‘ദർശൻ ഡയറി’കൾ എന്ന പേരിൽ നാല്പത്തിനാല് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലായി സമാഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.  ഈ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ഗ്രന്ഥമാണിത്.  ഓഷോയിൽ തന്റെ ഗുരുവും പ്രേമവും ദർശിക്കുന്നവർക്കുമാത്രമെ ഈ കൃതികൾ പ്രയോജനപ്പെടുകയുള്ളൂ.
ML / Malayalam / Bhagavan Rajaneesh / Indian Philosophy
✅ ASSURED DOOR-STEP DELIVERY ANYWHERE INDIA ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ PERFECT FOR URBAN, AND NON-URBAN PURCHASE ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY

Description

Osho – Parappurathe Praharam

പാറപ്പുറത്തെ പ്രഹരം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പാറപ്പുറത്തെ പ്രഹരം – ഓഷോ രജനീഷ്‌”

Your email address will not be published. Required fields are marked *