Osho – Padunna Maunam

210.00

പാടുന്ന മൗനം
മനുഷ്യൻ ഉറക്കത്തിലാണ്, ഈ ഉറക്കം സാധാരണ ഉറക്കമല്ല, ഇത് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായൊരു നിദ്രയാണ്.  ഈ ആദ്ധ്യാത്മികനിദ്രയെ ഭഞ്ജിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.  ഈ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും ഉണരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മാത്രമെ ജീവിതം വെറും യാന്ത്രികവും വിരസവുമായ ദൈനംദിന കർമ്മങ്ങളല്ലാതായിത്തീരുകയുള്ളു.  തന്റെ ഓർമ്മശക്തിയിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുകയും ഇതാണ് അറിവ് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനായ ഒരുവൻ, ഒടുവിൽ ഒരു യാന്ത്രിക
സംവിധാനമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.
Share link on social media or email or copy link with the 'link icon' at the end:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Osho – Padunna Maunam”

Your email address will not be published. Required fields are marked *