മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ

180.00

മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ
ക്ഷേത്രങ്ങൾ, തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുവനെ മതാത്മകനാകുവാൻ സഹായിക്കുന്നതെങ്ങനെ?  വിഗ്രഹാരാധനയുടെയും ജപമാലയുടെയും ഉപയോഗമെന്ത്?  മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളും മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉപകരിക്കപ്പെടുമോ?  ശുഭവും അശുഭവുമായ ശകുനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം, നെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരമണിയുന്നതിന്റെയും ചന്ദനക്കുറിയിടുന്നതിന്റെയും കാരണങ്ങൾ, ജ്യോതിഷം… എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഓഷോ സംസാരിക്കുന്നു.
✅ SHARE THIS ➷

Description

Osho – Maranjirikkunna Rahasyangal

മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *