ഒരു സ്ത്രീയും പറയാത്തത്

100.00

ഒരു സ്ത്രീയും പറയാത്തത്

വിജനമായ നിരത്തിന്റെ ഒരറ്റത്തുനിന്ന് അശ്ലീലമായ ഒരു പാരഡിപോലെ ഒരു ചുവന്ന മാരുതി കാർ ഒഴുകിവരുന്നത് അവർ കണ്ടു. അത് കടന്ന് പോകവേ അതിൽനിന്നുയരുന്ന പൊട്ടിച്ചിരികൾക്കിടയിൽ പിൻസീറ്റിലെ ചില്ലിലമർന്ന നിസ്സഹായമായ ഒരു നോട്ടം. ഒരു മകളുടെ എന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ അമ്മയിൽ നിന്ന് ആകുലമായ ഒരു നിലവിളി ദിഗന്തങ്ങൾ ഭേദിച്ചുയരവേ…. അടച്ചിട്ട വീടുകൾക്കുള്ളിൽ ഇരുന്ന് ഒരു നിരത്തിലെ, ഒരു ദേശത്തിലെ, ഒരു രാജ്യത്തിലെ ജനം മുഴുവൻ ടെലിവിഷൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു.

ML / Malayalam / Novel / Fiction

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Oru Sthreeyum Parayathathu – Ashitha

ഒരു സ്ത്രീയും പറയാത്തത്