ഒരു സ്ത്രീയും മറ്റു കഥകളും – മാക്‌സിം ഗോർക്കി

210.00

ഒരു സ്ത്രീയും മറ്റു കഥകളും

മാക്‌സിം ഗോർക്കി

പതിനൊന്നു വയസ്സിൽ അനാഥനായ ഗോർക്കി, അധഃസ്ഥിതവർഗത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങളും സഹനങ്ങളും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് അവരുടെ കഥകൾ കടലാസിലേക്കു പകർത്തിയത്.  ആ രചനകളാകട്ടെ ഇന്ന് റഷ്യയുടെ കൂടി ചരിത്രമാണ്. അവയിൽ നിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്ത മികച്ച എട്ടു കഥകളുടെ സമാഹാരം.

ML / Malayalam / World Classic / ലോക ക്ലാസ്സിക് / Maxim Gorky

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Oru Sthreeyum Mattu Kathakalum – Maxim Gorky

ഒരു സ്ത്രീയും മറ്റു കഥകളും മാക്‌സിം ഗോർക്കി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒരു സ്ത്രീയും മറ്റു കഥകളും – മാക്‌സിം ഗോർക്കി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *