ഒരു സ്ത്രീയും മറ്റു കഥകളും മാക്‌സിം ഗോർക്കി

210.00

ഒരു സ്ത്രീയും മറ്റു കഥകളും

മാക്‌സിം ഗോർക്കി

പതിനൊന്നു വയസ്സിൽ അനാഥനായ ഗോർക്കി, അധഃസ്ഥിതവർഗത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങളും സഹനങ്ങളും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് അവരുടെ കഥകൾ കടലാസിലേക്കു പകർത്തിയത്.  ആ രചനകളാകട്ടെ ഇന്ന് റഷ്യയുടെ കൂടി ചരിത്രമാണ്. അവയിൽ നിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്ത മികച്ച എട്ടു കഥകളുടെ സമാഹാരം.

ML / Malayalam / World Classic / ലോക ക്ലാസ്സിക് / Maxim Gorky

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

Category:
✅ SHARE THIS ➷

Description

Oru Sthreeyum Mattu Kathakalum – Maxim Gorky

ഒരു സ്ത്രീയും മറ്റു കഥകളും മാക്‌സിം ഗോർക്കി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒരു സ്ത്രീയും മറ്റു കഥകളും മാക്‌സിം ഗോർക്കി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *