ഒരു പത്രാധിപരുടെ അസാധാരണ ജീവിത കഥ – വി എ കബീർ

130.00

ഒരു പത്രാധിപരുടെ അസാധാരണ ജീവിത കഥ
വി എ കബീർ

ഉർദു പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തെ പ്രതിഭ. ഉർദു പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് പുതിയൊരു ദിശാബോധം നൽകി. പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടും തെളിവകളോടും കൂടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനം പ്രതിയോഗകളെ പുനർവിചിന്തനത്തിന് നിർബന്ധിതരാക്കുംവിധം ശക്തവും ഭദ്രവുമായിരുന്നു.

പേജ് 143 വില രൂ130

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Oru Pathradhiparude Asadharana Jeevitha Katha

ഒരു പത്രാധിപരുടെ അസാധാരണ ജീവിത കഥ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒരു പത്രാധിപരുടെ അസാധാരണ ജീവിത കഥ – വി എ കബീർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *