ഒരു പത്രാധിപരുടെ അസാധാരണ ജീവിത കഥ – വി എ കബീർ

130.00

ഒരു പത്രാധിപരുടെ അസാധാരണ ജീവിത കഥ
വി എ കബീർ

ഉർദു പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തെ പ്രതിഭ. ഉർദു പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് പുതിയൊരു ദിശാബോധം നൽകി. പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടും തെളിവകളോടും കൂടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനം പ്രതിയോഗകളെ പുനർവിചിന്തനത്തിന് നിർബന്ധിതരാക്കുംവിധം ശക്തവും ഭദ്രവുമായിരുന്നു.

പേജ് 143 വില രൂ130

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION

Description

Oru Pathradhiparude Asadharana Jeevitha Katha

ഒരു പത്രാധിപരുടെ അസാധാരണ ജീവിത കഥ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒരു പത്രാധിപരുടെ അസാധാരണ ജീവിത കഥ – വി എ കബീർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *