ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം?

120.00

ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം?

 

 

ഡോ അരുൺ ബി നായർ

 

ഒന്നും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതി വിദ്യാർത്ഥികൾ മുതൽ അടുത്തൂൺ പറ്റിയവരെ വരെ അലട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്ന പ്രതികൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൈക്യാട്രി വിഭാവം അസി പ്രൊഫ അരുൺ ബി നായരുടെ ഈ പുസ്തകം.

 

പേജ്114 വില രൂ120

✅ SHARE THIS ➷

Description

Ormashakthiyum Budhishakthiyum Engane Vardhippikkam?

ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം?

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *