ഒരിക്കൽ മനുഷ്യരായിരുന്ന ജന്തുക്കൾ

80.00

ഒരിക്കൽ മനുഷ്യരായിരുന്ന ജന്തുക്കൾ

അമ്മയ്ക്കു ശേഷം ഗോർക്കിയുടെ മറ്റൊരു നോവൽ മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി. മാക്‌സിം ഗോർക്കിയുടെ വിഖ്യാത കൃതി. പരിഭാഷ – പി ശരത് ചന്ദ്രൻ

ML / Malayalam / Maxim Gorky

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Orikal Manusyarayirunna Janthukal

ഒരിക്കൽ മനുഷ്യരായിരുന്ന ജന്തുക്കൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒരിക്കൽ മനുഷ്യരായിരുന്ന ജന്തുക്കൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *