ഒലീവും പളുങ്കും

120.00

ഒലീവും പളുങ്കും

പന്ത്രണ്ട് നവീന കവിതകൾ. മഹമൂദ് ദാർവിഷ്, സെസാർ വയേഹോ, ജൂസെപ്പേ ഊൻഗൗറെട്ഠീ, യെഹൂദാ അമിച്ചായ്, ചെയ്‌റിൽ അൻവർ, സ്ബിഗ്ന്യെഫ് ഹെർഹബർട്ട്, ലൂഷൂൺ, യുജീനിയോ മോൺടാലെ, നാസിം ഹിക്‌മേത്, ലോർക്ക, അറ്റിലാ ജോസെഫ്, വിസ്വാവാ സിംബോർക്കസ്‌ക, തുടങ്ങിയ ലോകപ്രശസ്ത കവികളുടെ വിഖ്യാതങ്ങളായ കവിതകളുടെ സമാഹാരം.

എഡിറ്റർ – സച്ചിദാനന്ദൻ

ML / Malayalam / Translation

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Olivum Palunkum

ഒലീവും പളുങ്കും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഒലീവും പളുങ്കും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *