നോട്ടു നിരോധനം – അഴിമതിയുടെ ആഴക്കടൽ

100.00

നോട്ടു നിരോധനം –
അഴിമതിയുടെ ആഴക്കടൽ

പ്രൊഫ കമൽ മിത്ര ഷെനോയ്, സത്യാനന്ദ് പ്രിൻജോയ് ഗുഹ തകൂർത്ത്, ചിദംബരം എൻ.

വിവർത്തനം – പൂവറ്റൂർ ബാഹുലേയൻ

പേജ് 110 വില രൂ100

✅ SHARE THIS ➷

Description

Note Nirodhanam – Azhimathiyude Azhakkadal

നോട്ടു നിരോധനം – അഴിമതിയുടെ ആഴക്കടൽ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നോട്ടു നിരോധനം – അഴിമതിയുടെ ആഴക്കടൽ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *