നോബൽ കഥകൾ

380.00

നോബൽ കഥകൾ

നോവൽ പുരസ്‌കാരം നേടിയവർ എഴുതിയ ശ്രദ്ധേയമായ കഥകളുടെ സമാഹാരം.

പരിഭാഷ – കെ പി ബാലചന്ദ്രൻ

വിശ്വോത്തര കഥകളായി ചരിത്രത്തിൽ ഇടംപിടിച്ച മികച്ച കഥകളുടെ മലയാള പരിഭാഷ.

പേജ് 316 വില രൂ380

✅ SHARE THIS ➷

Description

Nobel Kathakal – Malayalam

നോബൽ കഥകൾ – നോവൽ പുരസ്‌കാരം നേടിയവർ എഴുതിയ ശ്രദ്ധേയമായ കഥകളുടെ സമാഹാരം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നോബൽ കഥകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *