നിയമസഭയിലെ അയ്യങ്കാളി

50.00

നിയമസഭയിലെ അയ്യങ്കാളി

 

അഡ്വ ജോർജ് മത്തായി

 

അയ്യങ്കാളി നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും ഒരേപോലെ അക്ഷീണം പോരാടി എന്നത് അനിഷേധ്യമായ വസ്തുതയാണ്.  നിയമസഭയ്ക്ക് പുറത്ത് അതായത് സമൂഹത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങൾ യഥാതഥം വിലയിരുത്തുന്നതിന് പരിമിതികൾ ഉണ്ട്.  എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിംഹഗർജ്ജനങ്ങൾ അധികാരത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായ നിയമസഭയേയും ഉദ്യോഗസ്ഥ ദുഷ്പ്രഭുത്വം കുടികൊള്ളുന്ന അന്നത്തെ രാജകീയ സർക്കാരിനെയും കിടിലംകൊള്ളിച്ചു.
Ayyankali / Ayankali Ayyankaly
AAപേജ് 52 വില രൂ50
✅ SHARE THIS ➷

Description

Niyamasabhayile Ayyankali

നിയമസഭയിലെ അയ്യങ്കാളി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നിയമസഭയിലെ അയ്യങ്കാളി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • Keralacharithrathinte Gathi Mattiya Ayyankali കേരളചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിമാറ്റിയ അയ്യൻകാളി

  കേരളചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിമാറ്റിയ അയ്യൻകാളി

  110.00
  Add to cart

  കേരളചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിമാറ്റിയ അയ്യൻകാളി

  കേരളചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിമാറ്റിയ അയ്യൻകാളി

   

  ചെന്താരശ്ശേരി

  കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച മഹാനാണ് അയ്യൻകാളി. ചാതുർവണ്യവ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമായി ജാതി ഹിന്ദുക്കളാൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ  സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന് പോരാടിയ അയ്യൻകാളി കേരളത്തിലെ അധഃസ്ഥിതരുടെ മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ മാർഗദർശിയാണ്. അയ്യൻകാൡയുടെ പോരാട്ടങ്ങൾ കേരളചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിതന്നെ മാറ്റിമറിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രശസ്ഥ ചരിത്രകാരൻ ചെന്താരശ്ശേരി എഴുതിയ ആധികാരികവും ശ്രദ്ധേയവുമായ ജീവചരിത്രം.

  Ayyankali Ayankali / Chentharasery / Chentharassery Chentharasserri

  പേജ് 116  വില രൂ110

  110.00