നിവർത്തനം – ഡോ അഞ്ചൽ രഘു

130.00

നിവർത്തനം

 

ഡോ അഞ്ചൽ രഘു

 

തിരുവാതാങ്കൂറിലെ ജനങ്ങൾ സംഘടിതമായി സാമൂഹിക നീതിക്കും സമത്വത്തിനും വേണ്ടി പോരാടിയ സമരമാണ് നിവർത്തന പ്രഷോപം ഈ പ്രക്ഷോപത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച

രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക ഘടകങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയെയും ഇതിൻറെ ഫലമുണ്ടായ സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തെ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു .

Category:
✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Nivarthanam – Anchal Reghu

നിവർത്തനം – ഡോ അഞ്ചൽ രഘു

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നിവർത്തനം – ഡോ അഞ്ചൽ രഘു”

Your email address will not be published. Required fields are marked *