നിരോധനങ്ങളുടെ റിപ്പബ്ലിക്

80.00

നിരോധനങ്ങളുടെ റിപ്പബ്ലിക്
അസഹിഷ്ണതയുടെ വിത്തുകൾ രാജ്യത്ത് മുളപൊട്ടി തുടങ്ങു മ്പോൾ അതിനെതിരെ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകന്റെ രചനകൾ.  മതനിരപേക്ഷ – ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത്താവുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ.  ദേശീയത, വർഗ്ഗീയത തുടങ്ങിയ സമകാലിക സംവാദ മണ്ഡലത്തിലുള്ള ധൈഷണിക ഇടപെടൽ. എസ്.എഫ്.ഐ. മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും ഡിവൈഎഫ്‌ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ഷിജുഖാന്റെ പുസ്തകം.
ML / Malayalam / Left Politics 
✅ SHARE THIS ➷

Description

Nirodhanangalude Republic

നിരോധനങ്ങളുടെ റിപ്പബ്ലിക്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നിരോധനങ്ങളുടെ റിപ്പബ്ലിക്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *