നിർമ്മിക്കാം നല്ല നാളെ – എ പി ജെ അബ്‌ദുൾ കലാം

225.00

നിർമ്മിക്കാം നല്ല നാളെ

 

എ പി ജെ അബ്‌ദുൾ കലാം

ഭാരതത്തിന്റെ മുന്‍ രാഷ്ട്രപതിയും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്ന എ.പി.ജെ. അബ്ദുള്‍ കലാമിന്റെ ‘ഫോര്‍ജ് യുവര്‍ ഫ്യൂച്ചര്‍’. എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാള വിവര്‍ത്തനമാണ് ‘നിര്‍മ്മിക്കാം നല്ല നാളെ’. യുവാക്കളുടെ മനസ്സിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും പ്രകാശത്തെ ജീവസ്സുറ്റതാക്കാനും ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ.

A P J Abdhul Kalam / A P J Abdul Kalam

പേജ് 232 വില രൂ225

✅ SHARE THIS ➷

Description

Nirmmikkam Nalla Nale

നിർമ്മിക്കാം നല്ല നാളെ – എ പി ജെ അബ്‌ദുൾ കലാം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നിർമ്മിക്കാം നല്ല നാളെ – എ പി ജെ അബ്‌ദുൾ കലാം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *