നിലമ്പൂർ ആയിഷ – ജീവിതത്തിനും അരങ്ങിനും ഇടയിൽ

60.00

നിലമ്പൂർ ആയിഷ – ജീവിതത്തിനും അരങ്ങിനും ഇടയിൽ
രാജേഷ് കെ എരുമേലി രാജേഷ് ചിറപ്പാട്

കേരളത്തിൻറെ സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ, നാടക ചരിത്രത്തിലെ സ്ത്രീ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് നിലമ്പൂർ ആയിഷ. യാഥാസ്ഥിതികരുടെ എതിർപ്പുകളെയും സ്വന്തം ജീവിത പ്രാരാബ്ധങ്ങളെയും നേരിട്ടു കൊണ്ട് പൊരുതി മുന്നേറിയ ഒരു കലാകാരിയുടെ അനുഭവ കഥ.

പേജ് 66 വില രൂ60

✅ SHARE THIS ➷

Description

Nilambur Ayisha – Jeevithathinum Aranginum Idayil

നിലമ്പൂർ ആയിഷ – ജീവിതത്തിനും അരങ്ങിനും ഇടയിൽ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നിലമ്പൂർ ആയിഷ – ജീവിതത്തിനും അരങ്ങിനും ഇടയിൽ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *