നീർമാതളം പൂത്തകാലം – മാധവികുട്ടി

260.00

നീർമാതളം പൂത്തകാലം
മാധവികുട്ടി

ഓർമകളുടെ സുഗന്ധം പേറുന്ന ഒരു പൂക്കാലം മലയാളത്തിൻറെ പ്രിയ കഥാകാരി മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഗ്രാമസ്മൃതികളും ഈ പുസ്തകം മലയാളി എന്നെന്നും നെഞ്ചേറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. സ്മരണകളിലൂടെ ഈ അപൂർവ പുസ്തകം ഓരോ വായനക്കാരിലും സ്വന്തം പൂർവ്വസ്‌മൃതികളിലൂടെ സുഗന്ധം പരത്തുന്നു. മാധവിക്കുട്ടിയുടെ പ്രശസ്തമായ ഓർമ്മ കുറിപ്പുകളുടെ പുതിയ പതിപ്പ്.

 

✅ SHARE THIS ➷

Description

Neermathalam Pootha Kaalam – Madhavikutti / Kamala Das

നീർമാതളം പൂത്തകാലം – മാധവികുട്ടി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നീർമാതളം പൂത്തകാലം – മാധവികുട്ടി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *