നവോത്ഥാനം നവ ജനാധിപത്യം നവ കേരളം

200.00

നവോത്ഥാനം നവ ജനാധിപത്യം നവ കേരളം

 

പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ

 

പ്രളയനാന്തരകാലത്തെ കേരളം, നമ്മുടെ ഭരണഘടന, മാധ്യമങ്ങൾ, പ്രവാസിക്ഷേമം, ആദിവാസി, ദളിത്‌, സ്ത്രീ, കീഴാള പ്രശ്നപരിസരങ്ങൾ, സ്നേഹസഹോദര്യങ്ങളുടെ പൊന്നാനി അനുഭവങ്ങൾ, ഖവാലി സംഗീതവും മാപ്പിളപ്പാട്ടും, തെയ്യവും ചെമ്പൈയും എം ഡി രാമനാഥനും, ഒ എൻ വിയും… നവോത്ഥാന ചിന്തകളെ പുതുക്കുന്ന പ്രസക്തവും അനിവാര്യവുമായ സാംസ്‌കാരിക ഇടപെടലുകളായി സംവാദങ്ങളായി വിഷയവൈവിധ്യങ്ങളോടെ തെരെഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ.

 

പേജ് 200 വില രൂ200

✅ SHARE THIS ➷

Description

Navothdhanam Nava Janadhipathyam Nava Keralam

നവോത്ഥാനം നവ ജനാധിപത്യം നവ കേരളം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നവോത്ഥാനം നവ ജനാധിപത്യം നവ കേരളം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *