നവ ലിബറൽ ഹിന്ദുത്വം

100.00

നവ ലിബറൽ ഹിന്ദുത്വം

 

പിണറായി വിജയൻ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് :

ഈ പുസ്തകം പ്രസക്തമായിത്തീരുന്നത് വർഗീയ അജന്റകളെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിലാണ്. നവലിബറൽ നയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്ന ശക്തികൾ എന്തുകൊണ്ട്, ബിജെപിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതിൽ ചുരുക്കി വിശദീകരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുവർഗീയത ആപത്ക്കരമായി വളരുന്ന ഈ കാലത്ത് അതിന്റെ വിവിധ മുഖങ്ങളെയും കാരണങ്ങളെയും വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം.

ML / Malayalam / Venugopal K A / Essays / Lekhanangal / Pinarayi Vijayan

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Nava Liberal Hinduthwam

നവ ലിബറൽ ഹിന്ദുത്വം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നവ ലിബറൽ ഹിന്ദുത്വം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *