നാട്യശാസ്ത്രം ഭാഗം – 1 & 2

1,500.00

നാട്യശാസ്ത്രം

ഭാഗം – 1 & 2

ഭരതമുനി

 

വിശ്വമാനവസംസ്‌കൃതിക്ക് ഇന്ത്യ നൽകിയ മഹത്തായ കലാ പാഠപുസ്തകമാണ് നാട്യ ശാസ്ത്രം. ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ കലകളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായും സർഗാത്മകമായും ഇതിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി കലാസാഹിത്യ സഞ്ചയത്തെ നിത്യനൂതനമാക്കുന്ന സമ്പൂർണ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് നാട്യശാസ്ത്രം. ആയിരത്താണ്ടുകളായി ഇന്ത്യൻ ദൃശ്യാവതരണങ്ങൾക്കും സഹൃദയമാനസങ്ങൾക്കും വഴികാട്ടുന്ന മഹാ ഗ്രന്ഥം.

സർവാദരങ്ങളും നൽകി ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസ്സിക്കൽ കലാരൂപങ്ങളുടെ അവതരണത്തിനും ആസ്വാദനത്തിനും അടിത്തറയായ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥം. ഇന്ത്യൻ കലാസംസ്‌കൃതിയെ നെഞ്ചോടു ചേർത്തു പിടിക്കുന്ന നാട്യശാസ്ത്രം ആധുനിക കലാമീംസകർക്കും വഴികാട്ടിയാണ്. ഇതിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും പ്രയോഗങ്ങളുടെയും വിപുലീകരണമാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടായ സൗന്ദര്യപഠനങ്ങളെല്ലാം.

പരിഭാഷ – കെ പി നാരായണ പിഷാരടി

പേജ്  1346 വില രൂ1500

✅ SHARE THIS ➷

Description

Natyasasthram – Volume 1 & 2

നാട്യശാസ്ത്രം ഭാഗം  1 & 2

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നാട്യശാസ്ത്രം ഭാഗം – 1 & 2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *