നാട്ടുമൊഴിച്ചന്തം

375.00

നാട്ടുമൊഴിച്ചന്തം

 

വട്ടപ്പറമ്പിൽ പീതാംബരൻ

 

തനിമയുടെ താളം ചോരാത്ത പദങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായിരുന്നു മലയാള ഭാഷ. നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഗോത്രവർഗ സംസ്‌കൃതിയിലും സജീവമായിരുന്ന ആ ഭാഷാശേഖരം ഇന്ന് ഏറെക്കുറെ വിസ്മൃതമായിക്കഴിഞ്ഞു.  പ്രയോഗരാഹിത്യം മൂലം നിഘണ്ടുക്കൾപ്പോലും നാട്ടുഭാഷാപദങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു. മലയാള ഭാഷയുടെ സ്വത്വവും സ്വരുപവും സ്വകീയമായ ഓജസും വിളിച്ചോതുന്ന നാട്ടുഭാഷാപദങ്ങളുടെയും പ്രയോഗങ്ങളുടെയും നിധിശേഖരമാണ് ഈ നിഘണ്ടു.

 

Vattaparambil Pithambaran / Vattaparamnil Pidhambaran

 

വില രൂ375

✅ SHARE THIS ➷

Description

Nattu Mozhi Chandam

നാട്ടുമൊഴിച്ചന്തം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നാട്ടുമൊഴിച്ചന്തം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *