നഷ്ടപെട്ട നീലാംബരി – മാധവികുട്ടി

99.00

നഷ്ടപെട്ട നീലാംബരി
മാധവികുട്ടി

 

നിത്യപ്രണയത്തിന്റെ വ്രതനിഷ്ഠമായ സമരാഗ്നിയിൽ ജ്വലിച്ചുനിൽകുന്ന സ്ത്രീത്വത്തിൻറെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭാവങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പതിമൂന്നു കഥകൾ.ഓരോ കഥയിലൂടെയും ഭാഷയുടെ നീലാംബരികൾ വിടർത്തുന്ന ഭാവതീവ്രത ആസ്വാദകരെ സ്വന്തം അനുഭവ ലോകങ്ങളുടെ കണ്ടെത്താത്ത പ്രദേശങ്ങളിലേക്കു ആനയിക്കുന്നു.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Nashtapetta Neelambari – Madhavikutti / Kamala Das

നഷ്ടപെട്ട നീലാംബരി മാധവികുട്ടി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നഷ്ടപെട്ട നീലാംബരി – മാധവികുട്ടി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *