നരച്ചീറുകൾ പറക്കുമ്പോൾ – മാധവികുട്ടി

99.00

നരച്ചീറുകൾ പറക്കുമ്പോൾ

 

മാധവികുട്ടി

 

മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ആദ്യകാല കഥാസമാഹാരങ്ങളിലൊന്നു  ഭീതിയും ദയയും ആദിമതീവ്രതയോടെ വിരാചിതമാകുന്ന ഈ കഥകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ആവിഷ്കരണ സമഗ്രതയുടെ രസായനവിദ്യ തിരിച്ചറിയാനാകും പുനഃസമാഗമം അലാവുദീന്റെ കഥ സ്നേഹിക്കപെട്ട സ്ത്രീ ദയ എന്ന വികാരം പട്ടങ്ങൾ,വിരുന്നുകാരൻ, മൂടിക്കെട്ടിയ ഒരു സായാഹ്നം, ഗ്യാൻചന്ദ്,കാളവണ്ടികൾ,സുന്ദരിയായമകൾ, നരിച്ചീറുകൾ  പറക്കുമ്പോൾ എന്നീ പതിനൊന്നു കഥകൾ

✅ SHARE THIS ➷

Description

Naricheerukal Parakumbol – Madhavikutti / Kamala Das

നരച്ചീറുകൾ പറക്കുമ്പോൾ – മാധവികുട്ടി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നരച്ചീറുകൾ പറക്കുമ്പോൾ – മാധവികുട്ടി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *