നാണുഗുരുവിന്റെ ആത്മസാഹോദര്യവും മതേതര ബഹുസ്വരദർശനവും

120.00

നാണുഗുരവിന്റെ ആത്മസാഹോദര്യവും മതേതര ബഹുസ്വരദർശനവും

 

ഈ രചന വർത്തമാനകാലത്ത് വംശ ഹത്യവരെയെത്തി ഹിംസാത്മക മായിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുത്വഫാഷിസത്തെയും അതിന്റെ വിവിധ പ്രാദേശിക വരേണ്യ സംസ്‌ക്കാര ഭാഷ ദേശീയ വാദങ്ങളെയും ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നു.

ML / Malayalam / Dr Ajay Shekhar / നാരായണഗുരു

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Narayana Guruvinte Athma Sahodaryavum Mathethara Darshanavum

നാണുഗുരുവിന്റെ ആത്മസാഹോദര്യവും മതേതര ബഹുസ്വരദർശനവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നാണുഗുരുവിന്റെ ആത്മസാഹോദര്യവും മതേതര ബഹുസ്വരദർശനവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *