നരവംശ ശാസ്ത്രം സാമൂഹിക സാംസ്‌ക്കാരിക സമീപനങ്ങൾ

130.00

നരവംശ ശാസ്ത്രം
സാമൂഹിക സാംസ്‌ക്കാരിക സമീപനങ്ങൾ
എം പി രാധാകൃഷ്ണൻ

മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണമായ പഠനം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നരവംശ ശാസ്ത്രത്തെ അതിന്റെ ആഴത്തിലും പരപ്പിലും ആധികാരികമായി വിലയിരുത്തുന്ന പഠന പുസ്തകം.

പേജ് 166 വില രൂ130

✅ SHARE THIS ➷

Description

Naravamsa Sasthram – Samuhika, Samskarika Sameepanangal

നരവംശ ശാസ്ത്രം സാമൂഹിക സാംസ്‌ക്കാരിക സമീപനങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നരവംശ ശാസ്ത്രം സാമൂഹിക സാംസ്‌ക്കാരിക സമീപനങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *