നക്ഷത്ര പരിണാമങ്ങളും തമോഗർത്തങ്ങളും

65.00

നക്ഷത്ര പരിണാമങ്ങളും തമോഗർത്തങ്ങളും

 

ഡോ എം എൻ ശ്രീധരൻ നായർ

 

തമോഗർത്തങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന മേഘലയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതി കഴിഞ്ഞ 10 വർഷങ്ങളായി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോസ്‌മോളജിയിലെ സുപ്രധാനമായ മേഖലയാണ് ഈ കൃതിയുടെ പ്രമേയം. ഈ രംഗത്ത് ഇന്നോളം നടന്നിട്ടുള്ള പഠന നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ലഭ്യമായ അറിവുകൾ ഈ കൃതിയുടെ പരിഷ്‌ക്കരിച്ചു വിപുലപ്പെടുത്തിയ ഈ രണ്ടാം പതിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

 

Black holes 

പേജ് 188 വില രൂ 65

✅ SHARE THIS ➷

Description

Nakshathra Parinamangalum Thamogarthangalum

നക്ഷത്ര പരിണാമങ്ങളും തമോഗർത്തങ്ങളും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നക്ഷത്ര പരിണാമങ്ങളും തമോഗർത്തങ്ങളും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • Andhaviswasangal Sasthra Dristiyil - Kovoor അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ശാസ്ത്രദൃഷ്ടിയിൽ

  അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ശാസ്ത്രദൃഷ്ടിയിൽ

  110.00
  Add to cart
 • Paripavanamaya Asambandhangal പരിപാവനങ്ങളായ അസംബന്ധങ്ങൾ

  പരിപാവനങ്ങളായ അസംബന്ധങ്ങൾ

  140.00
  Add to cart
 • Ezhutho Ninte Kazhutho എഴുത്തോ നിന്റെ കഴുത്തോ

  എഴുത്തോ നിന്റെ കഴുത്തോ

  50.00
  Add to cart
 • Jnan Enthukondu Hinduvalla ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദുവല്ല

  ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദുവല്ല

  110.00
  Add to cart