നാടകത്തിന്റെ നാനാർത്ഥങ്ങൾ – പി. ജി. സദാനന്ദൻ

125.00

നാടകത്തിന്റെ നാനാർത്ഥങ്ങൾ

 

പി. ജി. സദാനന്ദൻ

നാടക കലയ്ക്കുവേണ്ടി ജീവിതമുഴിഞ്ഞുവച്ച നാടകാചാര്യന്മാരെയും അവരുടെ പ്രവർത്തന രീതികളെയും അപഗ്രഥിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നാടകമെന്ന കലയുടെ സമസ്‌ത സാധ്യതകളെയും തുറന്നുകാട്ടുന്ന ഒരുത്തമ ഗ്രന്ഥമാണ് ‘നാടകത്തിന്റെ നാനാർത്ഥങ്ങൾ’

P G Sadhananthan / P G Sadanandhan

പേജ് 182 വില രൂ125

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION

Description

Nadakathinte Nanarthangal

നാടകത്തിന്റെ നാനാർത്ഥങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നാടകത്തിന്റെ നാനാർത്ഥങ്ങൾ – പി. ജി. സദാനന്ദൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *