മുറിവോരം മുരുകൻ എന്ന തെരുവുപുത്രന്റെ കഥ

95.00

മുറിവോരം

മുരുകൻ എന്ന തെരുവുപുത്രന്റെ കഥ

 

വനിത വിനോദ്

 

കരുണയുടെ വെളിച്ച ഒരു മിന്നാമിനുങ്ങോളമെങ്കിലും ഉള്ളിൽ തെളിയുന്നവർക്ക് കരുത്തുറ്റ സൗഹൃദവുമായി തെരുവോരം മുരുകനുണ്ട്. അനുഭവങ്ങൾ നൽകിയ മുറിവുകളിലൂടെ ഒഴുകിത്തീരുമായിരുന്ന ഒരുപാടു ജന്മങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി ദൈവം പോലെ വന്നെത്തുന്ന ഒരു സഹായ ഹസ്തം.

തെരുവിൽ വളർന്ന് തെരുവു ജീവിതങ്ങളെ നെഞ്ചോടു ചേർത്തു പിടിച്ച മുരുകൻ എന്ന യുവാവിന്റെ കഥയാണിത്. തെരുവ് എന്ന അതിരുകളില്ലാരാജ്യത്തിന്റെ കഥയും. ഈ കഥ മുറിവേറ്റ ഒരു നാടിന്റെ വിലാപങ്ങളായി മാറുന്നു. അന്ധകാരക്കോളനിയിൽ കൊളുത്തിവെച്ച പ്രകാശത്തിന്റെ ചിരാതുകളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ തെളിച്ചവും വെളിച്ചവും

പേജ് 92 വില രൂ95

✅ SHARE THIS ➷

Description

Murivoram

മുറിവോരം മുരുകൻ എന്ന തെരുവുപുത്രന്റെ കഥ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മുറിവോരം മുരുകൻ എന്ന തെരുവുപുത്രന്റെ കഥ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *