മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറീസ്

160.00

മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറീസ്

 

ചെ ഗുവേര

 

ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വീരേതിഹാസ കഥയെഴുത്തല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു നിഷേധിയുടെ കേവലം ചില വെളിപാടുകളാണ് ഇതൊക്കെയെന്നും കരുതരുത്. പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്‌നങ്ങളും രണ്ടല്ലാത്ത, ഒരൊറ്റ ദൂരത്തേക്ക് ഒരേ സമയം യാത്രയാരംഭിച്ച രണ്ടു ജീവിതങ്ങളുടെ രണ്ടല്ലാത്ത കാഴ്ചകളാതിത് മുഴുവൻ – ചെ ഗുവേര

എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അസാധാരണമായ സ്വപ്‌നങ്ങളിലേക്കും ത്യാഗനിർഭരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കും പരിണാമപ്പെടുന്നത് എന്നതിന്റെ വായനാനുഭവം കൂടിയാണ്. അപരന്റെ മുറിവുകളെ സ്വ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇറക്കിവയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യനന്മയുടെ മാന്ത്രികതയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവും എഴുത്തുകളും. സ്‌നേഹവും തിരിച്ചറിവും ആത്മത്യാഗവും കൊണ്ടെഴുതിയ ഈ ചുവന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കൂ. എന്നെ എന്റെ സഖാവിനോടൊപ്പം ചേർത്തുനിർത്തിയ ഈ എഴുത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലൂ. ആ അക്ഷരങ്ങളിലുടെ നിങ്ങളും ഒരു യാത്രയ്ക്കു തയ്യാറാകൂ. ദൂരങ്ങളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യൂ… വായിക്കൂ… നിർത്താതെ വായിക്കൂ…അലിഡ ഗുവേര

Che Guvera

പേജ് 218 വില രൂ160

✅ SHARE THIS ➷

Description

Motorcycle Diaries

മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറീസ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറീസ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *