മെത്രാൻ കായൽ – ഹരിത കേരളത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് – സിബി ജോർജ്

80.00

മെത്രാൻ കായൽ – ഹരിത കേരളത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ്

 

സിബി ജോർജ്

കേരളത്തിന്റെ കാർഷികസംസ്‌കാരം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഉഴുതുമറിക്കപ്പെട്ട മണ്ണാണ് മെത്രാൻകായൽ കാർഷികകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിനുവേണ്ടി നടത്തിയ സമരചരിത്രത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്‌തകം

Sibi George / Sebi Gorge

പേജ് 80 വില രൂ80

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Methran Kayal – Harithakeralathinte Veendeduppu

മെത്രാൻ കായൽ – ഹരിത കേരളത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മെത്രാൻ കായൽ – ഹരിത കേരളത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് – സിബി ജോർജ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *