മാറ്റിവെച്ച വൃക്കയുമായി 31 വർഷം – രമേശ്ബാബു ജി

120.00

മാറ്റിവെച്ച വൃക്കയുമായി 31 വർഷം

 

രമേശ്ബാബു ജി

മാറ്റി വെച്ച വൃക്കയുമായി മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിടുന്ന ഭാരത്തിലെ അപൂർവ്വം വ്യക്തികളിലൊരാളാണ് രമേശ്ബാബു. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ കഴിവിനപ്പുറം ദൈവത്തിന്റെ കൈയ്യൊപ്പുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ കഥ. ഒപ്പം വൃക്ക ദാനംകൊടുത്ത സഹോദരി രാജിയുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ കഥ. ആ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലൂടെ രോഗങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ആത്മശക്തി നമുക്കു ലഭിക്കും. ജീവിതവിജയങ്ങൾക്കു പിന്നിലെ അനുഭവസാക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്കു ഉൾക്കരുത്ത് പകരുമെന്നതിലും സംശയമില്ല

പേജ് 114 വില രൂ120

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Mattivecha Vrikkayumayi 31 Varsham

മാറ്റിവെച്ച വൃക്കയുമായി 31 വർഷം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മാറ്റിവെച്ച വൃക്കയുമായി 31 വർഷം – രമേശ്ബാബു ജി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *