മതത്തെപ്പറ്റി നാരായണഗുരു

60.00

മതത്തെപ്പറ്റി നാരായണഗുരു

മാനവികതയുടെയും ഏകലോക ദർശനത്തിന്റെയും പ്രചാരകനായിരുന്ന നാരായണഗുരുവിന്റെ മതനിരപേക്ഷവും പുരോഗമനാത്മകവുമായ സൂക്തങ്ങളുടെയും സംഭാഷണങ്ങളുടെയും ഉജ്വല ശേഖരം.  ഗുരുവിന്റെ മതാതീത ദർശനങ്ങളിലേക്ക് വിരൽനീട്ടുന്ന ഈ സന്ദേശങ്ങൾ മാറുന്ന ലോകത്തിന് എന്നും വഴികാട്ടിയായിരിക്കും. എഡിറ്റർ – എ ലാൽ സലാം

ML / Malayalam / Essays / Narayana Guru

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Mathathepatti Narayana Guru

മതത്തെപ്പറ്റി നാരായണഗുരു

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മതത്തെപ്പറ്റി നാരായണഗുരു”

Your email address will not be published. Required fields are marked *