മതനിരപേക്ഷതയും മതമൗലികവാദവും

70.00

മതനിരപേക്ഷതയും മതമൗലികവാദവും

 

കെ സത്യകൻ

 

നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യമാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യപരവുമായ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ഐക്യമാണ്. അത്തരം ഐക്യമാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. അതാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ പൈതൃകം. ആ പൈതൃകം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുംരാജ്യം ഭരിക്കുന്നവർക്ക് സാധിക്കണം

 

പേജ് 90 വില രൂ70

✅ SHARE THIS ➷

Description

Mathanirapekshathayum Mathamaulikavadavum

മതനിരപേക്ഷതയും മതമൗലികവാദവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മതനിരപേക്ഷതയും മതമൗലികവാദവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *