മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത കബീർ ദാസ്

90.00

മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത കബീർ ദാസ്

പ്രൊഫ. ഡോ.വെള്ളിമൺ നെൽസൺ

ഭാരതത്തിലെ സാമൂഹിക പരിഷ്‌കരണ പ്രക്രിയയിൽ തിളക്കമാർന്ന വ്യക്തിത്വമായി ഉദയംചെയ്ത കവിയാണ് കബീർദാസ്. അദ്ധേഹത്തിന്റെ ഉതമായ മാനവികദർശനം പ്രകടമാക്കി ആ ജീവിതത്തിന്റെ ധന്യത വിവരിക്കു ശ്രദ്ധേയ ഗ്രന്ഥം – ‘മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത കബീർ ദാസ്’.

Prof. DR. VELIMAN NALSAN

വില രൂ.90

✅ SHARE THIS ➷

Description

Mathangalil Vishacekkatha Kabeerdas

മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത കബീർ ദാസ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത കബീർ ദാസ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *