മതം വേണ്ട മനുഷ്യന് – സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ

140.00

മതം വേണ്ട മനുഷ്യന്

സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ

ഡോ പി സുരേഷ്

ജാതിമുക്തമായ നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി യുക്തിചിന്തയെ പ്രോജ്വലിപ്പിച്ച അദ്വതീയനായ നവോത്ഥാന ആചാര്യൻ. സഹോദരൻ അയ്യപ്പന്റെ അവിസ്മരണീയമായ ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങളുടെ സമാഹാരം. നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതകളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന അപൂർവ കൃതി.

Sahodaran Aiyyppan / Aiyapan

പേജ് 130 വില രൂ140

✅ SHARE THIS ➷

Description

Matham Venda Manushyanu – Sahodaran Ayyappan

മതം വേണ്ട മനുഷ്യന് – സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മതം വേണ്ട മനുഷ്യന് – സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *