മാർക്‌സിസവും മാധ്യമ പഠനവും

350.00

മാർക്‌സിസവും മാധ്യമ പഠനവും
മൈക്ക് വെയ്ൻ

ഇന്റർനെറ്റ്, ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ, ടെലിവിഷൻ, അച്ചടിമാധ്യമങ്ങൾ, സിനിമ, ഡോക്യുമെന്ററി തുടങ്ങി മാധ്യമങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തവും വിപുലവുമായ മേഖലകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം. മാധ്യമത്തെയും സംസ്‌കാരത്തെയും പഠിക്കുന്നതിലേക്ക് മാർക്‌സിസത്തെ ചേർത്തുവയ്ക്കുന്ന പുസ്തകം.

പരിഭാഷ – പി ജെ ബേബി

പേജ് 386 വില രൂ350

✅ SHARE THIS ➷

Description

Marxisavum , Madhyama Padanavum – Mike Wein

മാർക്‌സിസവും മാധ്യമ പഠനവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മാർക്‌സിസവും മാധ്യമ പഠനവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *