മാക്‌സിസവും അദ്വൈതവേദാന്തവും

160.00

മാക്‌സിസവും അദ്വൈതവേദാന്തവും
കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ

മലയാളിയുടെ ജവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ രണ്ടു ജീവിത പദ്ധതികളാണ് മാർക്‌സിസവും അദൈവതവേദാന്തവും. ഇവയുടെ അനുഭവതലത്തെ യുക്തിവിചാരം കൊണ്ട് വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ പുസ്തകം.

എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ ആമുഖം.

പേജ് 190

✅ SHARE THIS ➷

Description

Marxisavum Adwaitha Vedanthavum

മാക്‌സിസവും അദ്വൈതവേദാന്തവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മാക്‌സിസവും അദ്വൈതവേദാന്തവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *