Marx, Karl Maxinu Ayacha Kathukal

60.00

മാർക്‌സ് കാൾ മാക്‌സിനയച്ച കത്തുകൾ

അച്ഛൻ മകനയച്ച കത്തുകൾ

 

ജീവിത യൗവനതീക്ഷണവും പ്രണയസുരഭിലവുമായ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് കാൾ മാർക്‌സിന് പിതാവ് ഹെന്റിച്ച് മാർക്‌സ് അയച്ച കത്തുകളുടെ അപൂർവ സമാഹാരം.

സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ – നിലമ്പേരൂർ മധുസൂദനൻ നായർ

പേജ് 90 വില രൂ60

✅ SHARE THIS ➷

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Marx, Karl Maxinu Ayacha Kathukal”

Your email address will not be published. Required fields are marked *